Phân biệt ngữ pháp がたい và にくい – Ngữ pháp N3

Hôm nay tài liệu hoc ngoại ngữ sẽ giúp các bạn phân biệt 2 mẫu ngữ pháp nhìn tưởng đơn giản nhưng không dễ phân biệt chúng. Đó là mẫu ngữ pháp がたい và にくい, đều mang nghĩa “khó làm cái gì đó”.
1. Ngữ pháp がたい (khó lòng, tâm trạng, suy nghĩ khó)

Nghĩa “khó” ở mẫu がたい không phải là cái khó mang tính năng lực mà là khó về mặt cảm xúc, tâm tư.
なぜ、彼女がそんなことをしたか分からない。説明しがたいだ。 Không hiểu sao cô ấy lại làm vậy? Thật khó mà giải thích

2. Ngữ pháp にくい (khó về khả năng)

Nhấn mạnh việc gì đó khó làm, khó về mặt khả năng, vật lí, năng lực của người làm hành động, ví dụ khó ăn, khó uống, khó giải thích
この漢字が複雑すぎで、電話で説明しにくいですよ。Kanji này phức tạp quá, khó để giải thích qua điện thoại
Nói tóm lại, 2 mẫu ngữ pháp がたい và にくい đều mang ý nghĩa là “khó” và cách để dễ dàng phân biệt được là, chúng ta cũng có thể gọi がたい là “khó lòng” và にくい là “khó về khả năng”.
Bài tập ví dụ:
1. ねえ、もう少し前の方に座らない?
  そうですね。後ろの方はちょっと(見にくい・見がたい)ね。
2. 今政府は混乱しているね?
  今、このままだと衆議院の解散(避けがたい・避けにくい)だろう。
3. ねえ、さっきから何を言いたいことがあるんじゃないの?
  うん、実は。。。。そんなにじっと見えられたら、((言いがたい・言いにくい)なあ。
4. 夏休みの旅行、やっぱりハワイにしようよ。
  うん。。ハワイもいいけど、バリも((捨てがたい・捨てにくい)んだよね。
Xem bài giảng kỹ càng hơn tại đây:

Đáp án tại đây:
1. 見にくい。2. 避けがたい。3. 言いにくい。4. 捨てにくい。

Xem thêm:
1. So sánh ngữ pháp trung cấp A向きだと A向けだ
2. Tổng hợp một số đề kanji N2 – tổng hợp kanji N2 cần thiết
3. お返事 và ご返事 cái nào đúng? Phân biệt cách dùng お返事 và ご返事 trong tiếng Nhật

Chia Sẻ Bài Viết Này !
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  

 


-----------------------------------------

Like Page Để cập nhật những tài liệu mới nhất

 

 


Bình Luận

Bình Luận