Nguyên tắc chuyển từ ngoại lai sang Katakana

Nhiều bạn khi học tiếng Nhật chắc chắn sẽ có đôi lúc cảm thấy “bối rối” không biết chuyển từ mượn, địa danh hay tên gọi sang Katakana đúng không? Vậy hôm nay, hãy cùng tailieuhocngoaingu.com tìm hiểu về 4 nguyên tắc chuyển từ Ngoại lai sang Katakana nhé!
1. Từ ngoại lai có những thành phần âm tiết là nguyên âm (a,e,u,i,o):
– Chuyển nguyên dạng từ sang katakana
VD:
Tomato –→ トマト
memo –→ メモ
camera –→ カメラ
2. Chuyển từ có thành phần âm tiết dạng phụ âm.
– Từ kết thúc bởi phụ âm “t” và “d” thì cộng thêm o
– Đối với các từ có những âm tiết kết thúc (c,b,f,g,k,l,m,p,s) thì cộng thêm “u”
VD:
Post – posuto –→ ポスト
mask – masuku –→ マスク
– Đối với những từ kết thúc dạng “te” hay “de” thì chuyển giống như dạng kết thúc là “t” và “d’’ , sẽ cộng thêm “o”
VD: note –→ noto , shade – shado –→ シェード
– Đối những từ kết thúc có dạng (ce, be, fe, ge, ke, le, me, pe, se) thì ta vẫn thêm “u”
Simple –→ シンプル single –→ シングル
3. Trường âm:
– Đối với những từ có âm “-ar”, “-er”, “-ir”, “-ur”, “-or” chúng ta sẽ chuyển thành trường âm
VD: car –→ カー
Curtain –→ カーテン
– Đối với từ có âm “-ee-“, “-ea-”, “-ai-”, “- oa-”, “-au-“, “-oo-“
VD: coupon –→ クーポン
speed –→ スピード
– Với những từ có “-all”, “-al”, “-ol”
VD: gold –→ ゴールド all –→ オール
– Đối với từ có âm “ –w”, “-y”
VD: Copy –→ コピー Show –→ ショー
– Với những từ có âm “-a-e” “-o-e” “-u-e”
VD: Case –→ ケース game –→ ゲーム
– Đối với “-ation” và “-otion”
VD: automation –→ オートメーション
Lotion –→ ローション
– Đối với từ có âm “-ire” “-ture”
VD: culture –→ カルチャー
4. Âm ngắt “ッ“
– Đối với âm “-ck” , “-x”, “-tch”, “-dge”
VD: block –→ ブロック
Match –→ マッチ
Box –→ ボックス
–Đối với âm “-ss” “-pp” “-tt” “-ff”
VD: Massage –→ マッサージ
Staff –→ スタッフ
– Đối với âm “- at”, “-ap”, “-et” “-ep” “-ip” , “-op”, “-og”, “-ic”, “-ot”
VD: ship シップ net ネット
– Đối với âm “-oo-” “-ea-“ “-ou-“ “-ui-“
VD: book –→ ブック  cookie –→ クッキー
Trên đây là 4 nguyên tắc chuyển từ ngoại lai sang Katakana, Tailieuhocngoaingu.com mong rằng qua bài viết này bạn sẽ đỡ “hoang mang” hơn khi chuyển các từ tiếng Nhật.
Bạn có câu hỏi hãy để lại lời bình luận bên dưới chúng tôi sẽ trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất. Chúc bạn học tập tốt!
Xem thêm:
Quy tắc chuyển âm Kanji- Đọc biến âm khi ghép 2 chữ Kanji (P3)Luyện viết 214 bộ thủ Kanji trong tiếng Nhật có file PDF
Học bảng chữ cái Katakana chỉ mất 6 ngày như thế nào
Nguồn: internet