10 câu nói mà khi làm việc với người Nhật chắc chắn sẽ có lúc bạn dùng

Khi làm việc với người nhật chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ đúng giờ 100% được. Với người nhật đúng giờ cũng chưa hẳn là đủ, vì vậy để chắc ăn bạn hay đến trước khoảng 10 phút cho an toàn. Tuy nhiên cũng không thể không có lúc muộn, vì vậy hãy học những câu cơ bản này.

すみません、おそくなりました。
Tôi xin lỗi vì đã tới trễ.

おまたせしてすみませんでした。
Tôi xin lỗi vì đã để bạn phải đợi lâu.

すみません、十分おくれます。
Xin lỗi, tôi sẽ phải đến trễ khoảng 10 phút.

すみません、じゅうたいしていて30分ぐらいおくれます。

Xin lỗi, tôi đang bị kẹt xe nên sẽ đến muộn 30 phút.

あとにじゅっぷんでつきます。
Tôi sẽ ở đó trong 20 phút nữa.

すみません、ねぼうしまいました。いますぐいきます。
Xin lỗi, tôi lỡ ngủ quên. Tôi sẽ tới ngay ạ!

Khi bạn có thể sẽ tới muộn thì cũng nên gọi điện báo trước.

すみません、五分ほどおくれるかもしれません。
Xin lỗi, có thể tôi sẽ tới muộn 5 phút ạ!

でんしゃがおくれていて、十分ぐらいおくれるかもしれません。
Vì tàu điện tới muộn nên chắc tôi sẽ tới muộn 10 phút ạ.

すみません、おくれそうです。
Xin lỗi, có thể là tôi sẽ tới muộn ạ!

ちょうどにつくか、すこし遅れそうです。
Không biết có thể đến đúng giờ được không, có thể tôi sẽ tới muộn một chút ạ.

Chia Sẻ Bài Viết Này !
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  

 


-----------------------------------------

Like Page Để cập nhật những tài liệu mới nhất

 

 


Bình Luận

Bình Luận