Xem thêm:
[Học tiếng Nhật]10日間の休み みんなが困らないように国が考える
[Học tiếng Nhật] アメリカと北朝鮮 核兵器についての意見が合わなかった.
インスタントのラーメンの値段を上げる会社が多くなっています。Đang có nhiều công ty tăng giá mì ăn liền.
ハウス食品は「うまかっちゃん」など16のラーメンの値段を6月から5%ぐらい上げると発表しました。今より1つ6円高くなります。
Nhà thực phẩm đã phát biểu rằng họ sẽ tăng giá của 16 loại mì bao gồm cả “Umakatchan” lên khoảng 5% kể từ tháng 6. Cao hơn bây giờ khoảng 6 yên.
会社は今までの4年、値段を上げていませんでした。Các công ty đã không tăng giá trong 4 năm qua.
しかし、働く人が足りなくなったり、商品を運ぶときにかかるお金が高くなったりしたため、値段を上げることを決めたと言っています。 Nhưng họ nói quyết định tăng giá gì đang không đủ số người làm, và tiền chi phí cũng đã trở nên cao khi vận chuyển sản phẩm.
日清食品、明星食品、東洋水産も、インスタントのラーメンなどの値段を6月から上げると発表しています。
Chúng tôi cũng đã thông báo cho thực phẩm Nissin, thực phẩm Akashi và Tokyo Fisheri sẽ tăng giá mì vào tháng 6 này.
Trên đây là bài do mình tự dịch và nếu các bạn thấy chỗ nào sai hay không hay vui lòng gửi lời nhận xét vào đây cho mình nhé. Chúng ta cùng nhau học tốt tiếng Nhật hơn. Chúc các bạn thành công.
Xem thêm:
[Học tiếng Nhật]10日間の休み みんなが困らないように国が考える
[Học tiếng Nhật] アメリカと北朝鮮 核兵器についての意見が合わなかった.