Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N4

Dưới đây là tổng hợp các mẫu ngữ pháp có trong ngữ pháp tiếng Nhật N4 giành cho các bạn ôn tập và thi năng lực tiếng Nhật N4 một cách tốt hơn. Cuối bài viết cũng có link tải các  bài tập về để các bạn ôn tập. Chúc các bạn học tốt nhé.
01
~(も)~し、~し
(Cũng) Và, vừa
02
~によると~そうです。
Theo ~ thì nghe nói là ~
03
~そうに/そうな/そうです。
Có vẻ, trông như, Nghe nói là
04
~てみる
Thử làm~
05
~と
Hễ mà~
06
~たら
Nếu, sau khi ~
07
~なら
Nếu là ~
08
~ば
Nếu~
09
~ば~ほど
Càng ~ càng…
10
~たがる
Anh/chị… muốn…, thích…
11
~かもしれない
Không chừng~, Có thể~
12
~でしょう
Có lẽ~
13
~しか~ない
Chỉ~
14
~ておく(ておきます)
Làm gì trước…
15
~よう
Hình như, có lẽ ~
16
~V意向形と思う
Định làm…
17
~つもり
Dự định~, Quyết định~
18
~予定
Theo dự định~, theo kế hoạch~
19
~てあげる
Làm cho (ai đó)
20
~てくれる
Làm cho, làm hộ (mình)~
21
~てもらう
Được làm cho~
22
~ていただけませんか
Cho tôi ~ có được không?
23
~V受身
Động từ thể bị động (Bị, bắt làm gì đó)
24
~V禁止
Động từ thể cấm chỉ (Cấm, không được…)
25
~V可能形
Động từ thể khả năng (Có thể làm…)
26
~V 使役
Động từ thể sai khiến (để/cho, làm cho~)
27
~V使役受身
Động từ thể thụ động sai khiến (Bi bắt làm gì đó)
28
~なさい
Hãy làm…đi
29
~ても(V/A/N)
Ngay cả khi, thậm chí, có thể~
30
~てしまう
…Xong, lỡ làm…
31
~みたい
Hình như~
32
~ながら
Vừa…vừa…
33
~のに
Cho…, để…
34
~はずです
Chắc chắn~ , nhất định~
35
~はずがない
Không thể có~, không thể~
36
~ずに~
Không làm gì…
37
~ないで
~mà không
38
~かどうか
~ hay không?
39
~という~
Có cái việc ~ như thế
40
~やすい
Dễ~
41
~にくい
Khó~
42
~てある
Có làm gì đó…
43
あいだに、~
Trong khi, Trong lúc, Trong khoảng
44
~く/ ~にする
Làm gì đó một cách…
45
てほしい、~
Muốn (ai) làm gì đó~
46
~たところ
Sau khi ~, Mặc dù~
47
~ことにする
Tôi quyết định…
48
~ことになっている
Dự định, qui tắc…
49
~とおりに
Làm gì…theo…; Làm gì…đúng theo…
50
~ところに/ところへ
Trong lúc…
51
~もの
Vì~
52
~ものか
Vậy nữa sao…
53
~ものなら
Nếu~
54
~ものの
Mặc dù …nhưng mà~
55
~ように
Để làm gì đó…
56
~ために
Để~, cho~, vì~
57
~場合に
Trường hợp, khi…
58
~たほうがいい/ないほうがいい
Nên~, Không nên~
59
~んです
…(Đấy)/ vì…
60
~すぎる(すぎます)
Quá…
61
~V可能形ようになる
Đã có thể~
62
~Vるようになる
Bắt đầu ~
63
~Vる/ないようにする
Sao cho ~, Sao cho không ~

Xem thêm:

Các bạn có thể tải bản chi tiết có ví dụ tại đây: Tải Ngay
Tổng hợp ngữ pháp N5 đơn gói gọn chỉ có đây thôi!!!
Các bạn tải tổng hợp các mẫu ngữ pháp và bài tập đây để luyện tập nhé. – TẢI NGAY
 Linh tải đề thi N4 tại đây nhé
Chia Sẻ Bài Viết Này !
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  

 


-----------------------------------------

Like Page Để cập nhật những tài liệu mới nhất

 

 


Bình Luận

Bình Luận