Tổng hợp một số đề kanji N2 – tổng hợp kanji N2 cần thiết

Ngoài các kanji đã học ở trình độ N3,4,5 thì các bạn làm hết 44 bài kanji của N2 này nữa là các bạn có thể tự tin về kiến thức N2 nhé. Dưới đây là tổng dạng bài kiểm tra kanji, các bạn có thể học thoải mái né. Ngoài ra các bạn cũng có thể tải file về TẠI ĐÂY nhé.
Tổng hợp kanji N2: Bài số 1
Tổng hợp kanji N2: Bài số 2
Tổng hợp kanji N2: Bài số 3
Tổng hợp kanji N2: Bài số 4
Tổng hợp kanji N2: Bài số 5
Tổng hợp kanji N2: Bài số 6
Tổng hợp kanji N2: Bài số 7
Tổng hợp kanji N2: Bài số 8
Tổng hợp kanji N2: Bài số 9
Tổng hợp kanji N2: Bài số 10
Tổng hợp kanji N2: Bài số 11
Tổng hợp kanji N2: Bài số 12
Tổng hợp kanji N2: Bài số 13
Tổng hợp kanji N2: Bài số 14
Tổng hợp kanji N2: Bài số 15
Tổng hợp kanji N2: Bài số 16
Tổng hợp kanji N2: Bài số 17
Tổng hợp kanji N2: Bài số 18
Tổng hợp kanji N2: Bài số 19
Tổng hợp kanji N2: Bài số 20
Tổng hợp kanji N2: Bài số 21
Tổng hợp kanji N2: Bài số 22
Tổng hợp kanji N2: Bài số 23
Tổng hợp kanji N2: Bài số 24
Tổng hợp kanji N2: Bài số 25
Tổng hợp kanji N2: Bài số 26
Tổng hợp kanji N2: Bài số 27
Tổng hợp kanji N2: Bài số 28
Tổng hợp kanji N2: Bài số 29
Tổng hợp kanji N2: Bài số 30
Tổng hợp kanji N2: Bài số 31
Tổng hợp kanji N2: Bài số 32
Tổng hợp kanji N2: Bài số 33
Tổng hợp kanji N2: Bài số 34
Tổng hợp kanji N2: Bài số 35
Tổng hợp kanji N2: Bài số 36
Tổng hợp kanji N2: Bài số 37
Tổng hợp kanji N2: Bài số 38
Tổng hợp kanji N2: Bài số 39
Tổng hợp kanji N2: Bài số 40
Tổng hợp kanji N2: Bài số 41
Tổng hợp kanji N2: Bài số 42
Tổng hợp kanji N2: Bài số 43
Tổng hợp kanji N2: Bài số 44

>>> Các bạn có thể tải file gộp đầy đủ về rồi TẠI ĐÂY nhé.

Xem thêm:

Tổng hợp các từ vựng somatome N2 tuần 1
Tổng hợp các từ vựng somatome N2 tuần 4
Học chữ Hán hiệu quả- Sách Chinh phục chữ hán N3 chỉ trong 35 ngày
Tổng hợp các đề thi tiếng nhật JLPT N5,4,3,2,1 đây nhé
Từ vựng theo chủ đề – Tổng hợp từ vựng Mimi Kara Oboeru N2
Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N2 miễn phí