Thẻ: Xoá term: Đáp án JLPT N3 kì thi 12/2018 tham khảo Đáp án JLPT N3

Đáp án JLPT N3 kì thi 12/2018 tham khảo

Đáp án JLPT N3 kì thi 12/2018 tham khảo Các bạn tham khảo tại đây nhé. 31. 建築 図書館建築32. 埋める 穴を掘って埋める33. 重大 重大な問題34. 延期 試合を延期する35. 知り合う 佐藤さんと何年前に知り合う Chú ý: Phần ngữ pháp và nghe hiểu đang cập nhật…..