Thẻ: tổng hợp ngữ pháp tiếng nhật n3

Tổng hợp các mẫu ngữ pháp N3 ngắn gọn

Dưới đây là tổng hợp các mẫu ngữ pháp N3 ần nắm vững, các bạn hãy sử dụng các mẫu câu này để luyện tập chắc chắn sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi JLPT sắp tới. Mọi …