Thẻ: tiếng nhật giao tiếp cơ bản bài 1

Ngữ pháp minna no nihongo

Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản bài 1

Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản bài 1, dựa trên giáo trình Minna no nihongo Tài liệu học ngoại ngữ – こんにちは – Xin chào các bạn. Trước khi bắt đầu nghe, chúng ta hãy …