Thẻ: Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản

Ngữ pháp minna no nihongo

Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản bài 6

Tài liệu học ngoại ngữ – Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản bài 6 こんにちは Xin chào các bạn. いま なんじ ですか Bây giờ là mấy giờ? Sau khi học xong bài này, bạn hãy …
Ngữ pháp minna no nihongo

Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản bài 5

Tài liệu học ngoại ngữ – Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản bài 5 こんにちは – Xin chào các bạn. Sau bài học hôm nay chúng ta sẽ biết được cách hỏi giá cả của …
Ngữ pháp minna no nihongo

Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản bài 4

Tài liệu học ngoại ngữ – Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản bài 4 こんにちは Xin chào các bạn. Trong bài trước chúng ta đã biết bộ chỉ thị これ、それ、あれ。Tương tự các bài học trước, …
Ngữ pháp minna no nihongo

Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản bài 3

Tài liệu học ngoại ngữ – Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản bài 3 – このほんは だれのですか Trong bài 3 Minna Nihongo hôm nay chúng ta sẽ cùng học về các danh từ chỉ thị …