Thẻ: tiếng nhật giao tiếp

Ngữ pháp minna no nihongo

Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản bài 2

Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản bài 2 – Dựa trên giáo trình Minna No Nihongo Tài liệu học ngoại ngữ – こんにちは – Xin chào các bạn. Ở bài này chúng ta lưu ý …