Thẻ: MẸO HỌC TIẾNG NHẬT

Ngữ pháp minna no nihongo

Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản bài 4

Tài liệu học ngoại ngữ – Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản bài 4 こんにちは Xin chào các bạn. Trong bài trước chúng ta đã biết bộ chỉ thị これ、それ、あれ。Tương tự các bài học trước, …