Thẻ: học tiếng nhật theo chủ đề

TU VỰNG N4

Từ vựng các món ăn bằng tiếng Nhật

Tài liệu học ngoại ngữ – Từ vựng các món ăn bằng tiếng Nhật Nhà hàng Nhật đang ngày càng phát triển và chứng tỏ ưu thế của mình trên toàn thế giới trong những …