Thẻ: học tiếng nhật n3

Tổng hợp ngữ pháp JLPT N3 – 上げる Làm… xong

Đây là bài viết Tổng hợp ngữ pháp JLPT N3 của tài liệu học tiếng nhật, hy vọng sẽ giúp các bạn học tốt tiếng nhật. Cấu trúc: N ✙ (を) V(ます) ✙ 上げる N ✙ (が) V(ます) ✙ 上がる Ý Nghĩa …