Thẻ: dap an de thi jlpt n2

Ngữ pháp N3 – Mẫu câu ~ないと、~なくちゃ

「~ないと」 là thể ngắn của 「~ないといけない」 và 「~なくちゃ」 là thể ngắn của 「~なければならない」mà chúng ta đã học ở trình độ N5. Hai mẫu câu rút gọn này thường được dùng trong hội thoại hàng ngày, …

Đáp án đề thi N4 jlpt tháng 7 năm 2018

Kỳ thi JLPT tháng 7/2018 đã kết thúc, các bạn thi kết quả thế nào rồi. Hãy cùng xem đáp án đề thi N4 jlpt tháng 7 năm 2018 – Đáp án tham khảo cho các bạn nhé. Mọi thắc mắc …