Thẻ: BÍ QUYẾT HỌC TIẾNG NHẬT

Ngữ pháp minna no nihongo

Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản bài 6

Tài liệu học ngoại ngữ – Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản bài 6 こんにちは Xin chào các bạn. いま なんじ ですか Bây giờ là mấy giờ? Sau khi học xong bài này, bạn hãy …
Ngữ pháp minna no nihongo

Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản bài 5

Tài liệu học ngoại ngữ – Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản bài 5 こんにちは – Xin chào các bạn. Sau bài học hôm nay chúng ta sẽ biết được cách hỏi giá cả của …
TU VỰNG N4

Từ vựng các món ăn bằng tiếng Nhật

Tài liệu học ngoại ngữ – Từ vựng các món ăn bằng tiếng Nhật Nhà hàng Nhật đang ngày càng phát triển và chứng tỏ ưu thế của mình trên toàn thế giới trong những …

Học tiếng Nhật với những câu la mắng

La mắng là những câu cửa miệng của con người chúng ta. Bạn làm việc với người Nhật? Bạn đang học tiếng Nhật? Thỉnh thoảng bạn cũng nghe đôi câu la mắng của người Nhật. …