Thẻ: bảng chữ cái tiếng nhật

Ngữ pháp minna no nihongo

Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản bài 5

Tài liệu học ngoại ngữ – Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản bài 5 こんにちは – Xin chào các bạn. Sau bài học hôm nay chúng ta sẽ biết được cách hỏi giá cả của …
TU VỰNG N4

Từ vựng các món ăn bằng tiếng Nhật

Tài liệu học ngoại ngữ – Từ vựng các món ăn bằng tiếng Nhật Nhà hàng Nhật đang ngày càng phát triển và chứng tỏ ưu thế của mình trên toàn thế giới trong những …
Ngữ pháp minna no nihongo

Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản bài 4

Tài liệu học ngoại ngữ – Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản bài 4 こんにちは Xin chào các bạn. Trong bài trước chúng ta đã biết bộ chỉ thị これ、それ、あれ。Tương tự các bài học trước, …