Thẻ: 50 bài học Minano Nihongo

Để sống là chính mình… 自分らしく生きるために

Để sống là chính mình… 自分らしく生きるために 1.「いやだからやめたい」人は結局何者にもなれない。 Những người ” Từ bỏ vì không thích” thì rốt cuộc sẽ chẳng thành gì cả どんな天才でも、みんな段階を踏んでいる。Cho dù là thiên tài, thì ai cũng phải bước từng bước …