Thẻ: 214 bộ thủ kanji

Học thành ngữ bằng tiếng Nhật mỗi ngày

Học thành ngữ bằng tiếng Nhật mỗi ngày 1. 猫(ねこ)に小判(こばん) Nghĩa đen: Đưa vàng cho mèo Nghĩa bóng: Chỉ người không biết trân trọng, nâng niu những thứ quý giá Tương tự trong tiếng Việt …

Học Kanji chữ Âm 音 các chữ liên quan

Các cách đọc của Kanji Âm 音 Âm kun– 音 có 3 cách đọc với âm kun là:おと、ね、たよーり trường hợp nào đọc thế nào thì phải cùng vào từng trường hợp cụ thể mới biết …