Những câu châm ngôn liên quan đến tiền bằng tiếng Nhật hay nhất

Học từ vựng theo chủ đề – Dưới đây là những câu châm ngôn tiếng Nhật liên quan đến tiền, chúng ta cùng tham khảo nhé.
1.お金で家は買えるけれど家庭はかえない。
Okane de ie wa kaeru keredo katei wa kaenai.
Tiền có thể mua được nhà nhưng không thể mua được gia đình.
2.お金で時計は買えるけれど時間は買えない。
Okane de tokei wa kaeru keredo jikan wa kaenai.
Tiền có thể mua được đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian.
3.お金でベッドは買えるけれど、快適な睡眠は買えない。
Okane de beddo wa kaeru keredo kaitekina suimin wa kaenai.
Tiền có thể mua được giường nhưng không thể mua được giấc ngủ ngon.
4.お金で本は買えるけれど、知識はかえない。
Okane de hon wa kaeru keredo chishiki wa kaenai.
Tiền có thể mua được sách nhưng không thể mua được tri thức.
5.お金で名医は買えるけれど、健康はかえない。
Okane de meii wa kaeru keredo kenkou wa kaenai.
Tiền có thể mua được danh y nhưng không thể mua được sức khỏe.
6.お金で地位は買えるけれど尊敬はかえない。
Okane de chii wa kaeru keredo sonkei wa kaenai.
Tiền có thể mua được địa vị nhưng không thể mua được sự tôn kính.
7.お金で血は買えるけれど命はかえない。
Okane de chi wa kaeru keredo inochi wa kaenai.
Tiền có thể mua được máu nhưng không thể mua được sinh mạng.
8.お金でセックスは買えるけれど愛かえない。
Okane de sekkusu wa kaeru keredo ai wa kaenai.
Tiền có thể mua được tình dục nhưng không thể mua được tình yêu.
Nguôn: Phạm Phương
Xem thêm:
Ngày tháng sinh của bạn, trong tiếng Nhật, có ý nghĩa gì?
Học từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề : 人 – Con người (Phần 7)
Từ vựng theo chủ đề – Tổng hợp từ vựng Mimi Kara Oboeru N2
Tài Liệu Học Tiếng Nhật Cho Người Mới Bắt Đầu
Chia Sẻ Bài Viết Này !
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  

 


-----------------------------------------

Like Page Để cập nhật những tài liệu mới nhất

 

 


Bình Luận

Bình Luận