Ngữ pháp N4 – Phân biệt ために/ように trong tiếng Nhật

Ngữ pháp N4 – Phân biệt ために/ように trong tiếng Nhật
Đây là ngữ pháp thuộc trình độ N4 giành cho các bạn, hôm nay mình sẽ phân biệt cho các bạn cáh sử dụng hai mẫu câu này. Điểm khác nhau giữa tameni và youni
「~ために」Diễn tả Ý CHÍ, mục đích của người nói
Cấu trúc câu:「X ためにY」Chủ ngữ của X & Y phải là một.
Ví dụ:
(りゅうがく) 留 学するために、(おかね)金をためています。
Tôi tích cóp tiền để đi du học. (Thể hiện ý chí)
妻を(よろこ)喜ばせるためにゆ び わ 指輪を買いました。
Tôi mua chiếc nhẫn để làm vui lòng bà xã.
家を買うために(ちょきん)貯金しています。
Tôi để dành tiền để mua nhà.
Trong khi đó, 「~ように」 thường đi cùng động từ diễn tả KHẢ NĂNG (できる、はな話せる、の乗れる・・・) và ĐỘNG TỪ VÔ THỨC (き聞こえる、み見える、わ分かる・・・). Chủ thể của X & Y có thể là một hoặc cũng có thể khác nhau.
Ví dụ:
子どもが(りゅうがく) 留 学できるように、金をためています。
Tôi để dành tiền để con tôi có thể đi du học. (Diễn tả khả năng + Chủ ngữ khác nhau)
後ろの人にもよく聞こえるように、大きな声で話します。
Tôi nói to để ngay cả những người ngồi phía sau cũng có thể nghe rõ.
日本語の文法が分かるように先生は絵を使って説明してくれました。
Giáo viên đã sử dụng tranh giải thích để chúng tôi có thể hiểu được ngữ pháp tiếng Nhật.
Ngoài ra, 「~ために」có thể đi với danh từ, còn「~ように」thì không.
Ví dụ:
彼女のために、一 生 懸 命 働きます。
Tôi làm việc hết mình vì cô ấy.
Nhưng nếu dùng 「~ように」thì mang nghĩa khác.
彼女のように、一 生 懸 命 働きます。
Tôi làm việc hết mình GIỐNG NHƯ cô ấy.
Đối với thể phủ định thường ít sử dụng 「~ないために」, hầu hết sẽ sử dụng「~ないように」. Trong một số câu sẽ có sắc thái ý nghĩa hơi khác nhau.
Ví dụ:
おく遅れないようにいつも早めに家をで出ることにしています。
遅れないために、いつも早めに家をで出ることにしています。
Tôi luôn ra khỏi nhà sớm để không bị trễ (giờ làm/giờ học…)
Khi so sánh hai cấu trúc trên, ta thấy「~ないように」trong câu (1) thể hiện sắc thái ý nghĩa tiêu cực, ngăn ngừa hoặc kìm nén, bị động.
Trong khi đó「ないために」trong câu sau mang sắc thái tích cực, có sự chủ động, hướng về phía trước
Xem thêm:
Ngữ pháp N4 – Mẫu câu Mặc dù…nhưng
Câu điều kiện ~なら cách dùng như thế nào?
Luyện đề JLPT N4 phần nghe hiểu – Đề thi N4
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N4
Chia Sẻ Bài Viết Này !
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  

 


-----------------------------------------

Like Page Để cập nhật những tài liệu mới nhất

 

 


Bình Luận

Bình Luận