{Ngữ pháp N4} Câu điều kiện ~ば dùng như thế nào?

Thể đều kiện thuộc ngữ pháp N4 của tiếng Nật, hôm nay mình xe vết về cách sử dụng [〜ば] trong thể điều kiện (条件形: じょうけんけい) nhằm diễn đạt việc gì/hành động gì sẽ xảy ra trong một điều kiện nhất định.

Ví dụ: 毎日(まいにち)がんばれば、日本語がうまく話せるようになります。

→ Nếu ngày nào cũng nỗ lực thì sẽ có thể nói được giỏi tiếng Nhật thôi. (うまい: giỏi)
Cách chia thể điều kiện: [〜ば]
[adrotate banner=”5″]
A. ĐỐI VỚI ĐỘNG TỪ:
>>>> Cách chia thể điều kiện đầy đủ tại đây – TẢI NGAY
1. Động từ nhóm 1: Chuyển đuôi う→え + ば
書く(かく)→書けば(かけば)(nếu viết…)
話す(はなす)→ 話せば(はなせば)(nếu nói…)
呼ぶ(よぶ)→ 呼べば(よべば)(nếu gọi…)
泳ぐ(およぐ)→ 泳げば(およげば)(nếu bơi…)
読む(よむ)→ 読めば(よめば)(nếu đọc …)
ある→ あれば (nếu có…)
会う(あう)→ 会えば(あえば)(nếu gặp …)
頑張る(がんばる)→ 頑張れば(がんばれば)(nếu cố gắng …)
2. Động từ nhóm 2: Chuyển đuôi る→ れば
食べる(たべる)→ 食べれば(たべれば)(nếu ăn…)
寝る(ねる)→ 寝れば(ねれば)(nếu ngủ…)
覚える(おぼえる)→ 覚えれば(おぼえれば)(nếu ghi nhớ/nhớ ra…)
起きる(おきる)→ 起きれば(おきれば)(nếu dậy …)
見る(みる)→ 見れば(みれば)(nếu nhìn/nếu xem …)
いる→ いれば (nếu có/nếu tồn tại …)
できる→ できれば (nếu có thể …)
Lưu ý: Động từ thể khả năng, khi chia ở dạng điều kiện cũng có cách chia giống động từ nhóm 2 ở trên.
読める(よめる︓có thể đọc) → 読めれば(よめれば) (nếu có thể đọc…)
話せる(はなせる: có thể nói) → 話せれば(はなせれば) (nếu có thể nói …)
食べられる(たべられる: có thể ăn) → 食べられれば(たべられれば)(nếu có thể ăn …)
来られる(これれる: có thể đến) → 来れれれば(これれれば)(nếu có thể đến …)
3. Động từ nhóm 3 (bất quy tắc):
する → すれば
来る(くれ)→ くれば
* Những động từ kết thúc với 「する」、「くる」cũng có cách chia tương tự như trên.
勉強する(べんきょうする: học) → べんきょうすれば (nếu học …)
電話する(でんわする: gọi điện) → でんわすれば (nếu gọi điện…)
もってくる (mang đến) → もってくれば (nếu mang đến …)
4. Động từ thể phủ định: ない → なければ
Nhóm 1:
書く(かく)→ 書かない(かかない)→ 書かなければ(かかなければ)(nếu không viết)
話す(はなす)→ 話さない(はなさない)→話さなければ(はなさなければ)(nếu không nói)
ある → ない → なければ (nếu không có)
Nhóm 2:
食べる(たべる)→食べない(たべない)→食べなければ(たべなければ)(nếu không ăn)
見る(みる)→ 見ない(みない)→見なければ(みなければ)(nếu không nhìn/xem)
Thể khả năng:
読める(よめる)→ 読めない(よめない)→ 読めなければ(よめなければ)(nếu không thể đọc)
Nhóm 3:
する → しない → しなければ (nếu không làm)
くる → こない → こなければ (nếu không đến)
[adrotate banner=”5″]
B. ĐỐI VỚI ĐỘNG TỪ VÀ TÍNH TỪ DẠNG 〜たいです (muốn làm…)

1. Tính từ – i:

– Khẳng định: Bỏ い + ければ
– Phủ định: Bỏ い + くなければ

安い(やすい: rẻ) → 安ければ(やすければ: nếu rẻ) → 安くなければ(やすく なければ︓nếu không rẻ)
小さい(ちいさい: nhỏ) → 小さければ(ちいさければ: nếu nhỏ) → 小さくなければ(ちいさくなければ︓nếu không nhỏ)
おもしろい (thú vị) → おもしろければ(nếu thú vị) → おもしろくなければ (nếu không thú vị)
2. Động từ dạng 〜たいです
Khẳng định: たいです→ たければ
Phủ định: たくないです→ たくなければ
行きたいです(いきたいです)→ 行きたければ (nếu muốn đi) → 行きたくなければ(nếu không muốn đi)
食べたいです(たべたいです)→ 食べたければ(nếu muốn ăn) → 食べたくなければ (nếu không muốn ăn
勉強したいです(べんきょうしたいです)→ 勉強したければ(nếu muốn học) → 勉強したくなければ(nếu không muốn học)
3. Tính từ -na
Khẳng định: Bỏ な+ であれば/なら(ば)
Phủ định: Bỏ な + でなければ/じゃなければ
暇(ひま: rảnh) → 暇であれば/ 暇ならば(nếu rảnh) →暇でなければ/ 暇じゃなければ(nếu không rảnh)
好き(すき: thích) → 好きであれば/ 好きならば(nếu thích) → 好きでなければ/ 好きじゃなければ(nếu không thích)
簡単(かんたん: dễ) → 簡単であれば/ 簡単ならば (nếu dễ) → 簡単でなければ/ 簡単じゃなければ(nếu không dễ)
[adrotate banner=”5″]
C. ĐỐI VỚI DANH TỪ CÁCH CHIA GIỐNG TÍNH TỪ ĐUÔI na
– Khẳng định: Khẳng định: [Danh từ] + であれば/なら(ば)
– Phủ định: [Danh từ] + でなければ/じゃなければ
いい天気 (いいてんき: trời đẹp) → いい天気であれば/いい天気ならば(nếu trời đẹp)
→ いい天気でなければ/いい天気じゃなければ(nếu trời không đẹp)
仕事 (しごと: công việc) → 仕事であれば/仕事ならば (nếu là công việc) → 仕事でなければ/仕事じゃなければ (nếu không phải là công việc)
D. Đối với trợ từ: Cách chia cũng giống danh từ và tính từ -na
7時から (しちじから) → 7時からであれば/7時からならば (nếu là từ 7 giờ) → 7時からでなければ/7時からじゃなければ (nếu không phải từ 7
ともだちと → ともだちとであれば/ともだちならば (nếu là cùng với bạn) → ともだちとでなければ/ともだちとじゃなければ (nếu không phải cùng với bạn)
[adrotate banner=”5″]
Câu ví dụ:
1. 結婚(けっこん)すれば、料理(りょうり)が上手(じょうず) になります。
→ Nếu mà kết hôn thì sẽ nấu ăn giỏi thôi. (結婚する: kết hôn、料理: món ăn, nấu ăn)
2. 運動(うんどう)して、たくさん食べなければ、やせることができます。
→ Vận động và nếu không ăn nhiều thì có thể gầy được. (運動する: vận động、やせる: gầy đi)
3. 安ければ、買います。
→ Nếu mà rẻ thì tôi sẽ mua. (安い: やすい: rẻ)
4. 少し休めば、元気 (げんき)になると思います。
→ Tôi nghĩ là nếu nghỉ ngơi một chút thì sẽ khỏe lên thôi. (少し: すこし: một chút、思う: おもう: nghĩ)
5. 時間 (じかん)があれば、かぞくと映画(えいが)を見に行きたいです。
→ Nếu có thời gian thì tôi muốn đi xem phim cùng gia đình. (時間: thời gian)
>>>> Cách chia thể điều kiện đầy đủ tại đây – TẢI NGAY