Ngữ pháp Minna No Nihongo Bài 5 – Diễn tả hành động đi, đến, trở về

Ngữ pháp Minna No Nihongo Bài 5 – Diễn tả hành động đi, đến, trở về

Hôm trước chúng ta đã học từ vựng bài 5 minna no nihongo, Trong bài viết hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục chia sẻ với mọi người tổng hợp ngữ pháp Minna no Nihongo bài 5. Bài 5 sẽ giới thiệu đến chúng ta những mẫu ngữ pháp mở rộng về địa điểm và phương tiện, cùng với các mẫu ngữ pháp nhỏ mà quan trọng khác.
Xem lại: Tổng hợp từ vựng Nbài 5 minna no nihongo
1. N(địa điểm) + へ + いきます / きます / かえります
Nghĩa của câu: Đi / đến / trở về N(địa điểm)
Cách dùng: Để diễn tả hành động đi / đến / trở về địa điểm nào đó. Khi động từ chỉ sự di chuyển thì trợ từ 「へ」 được dùng sau danh từ chỉ phương hướng hoặc địa điểm.
Lưu ý: [へ] trong trường hợp này được đọc là [え]
Ví dụ:
ながさきへ いきます。
Tôi đi Nagasaki.
ブラジルへ きました。
Tôi đã đến Brazin.
くにへ かえります。
Tôi về nước.
2. どこ「へ」も いきません / いきませんでした
Nghĩa: Không đi đâu cả!
Cách dùng: Khi muốn phủ định hoàn toàn đối tượng ( hoặc phạm vi) của từ nghi vấn thì dùng trợ từ 「も. Trong mẫu câu này thì động từ để ở dạng phủ định.
Ví dụ:
どこ「へ」もいきません。
Tôi không đi đâu cả
なんにもたべません。
Tôi không ăn gì cả (Bài 6).
だれもいません。
Không có ai (Bài 10).
3. N(phương tiện giao thông) + で + いきます / きます/ かえります
Nghĩa: Đi / đến / về bằng phương tiện gì
Cách dùng: Trợ từ 「で」biểu thị phương tiện hay cách thức tiến hành một việc gì đó. Khi dùng trợ từ này sau danh từ chỉ phương tiện giao thông và dùng kèm với động từ di chuyển (いきます|きます|かえります)thì nó biểu thị cách thức di chuyển.
Ví dụ:
でんしゃでいきます。
Tôi đi bằng tàu điện.
タクシーできました。
Tôi đã đến bằng taxi.
*Trong trường hợp đi bộ thì dùng 「あるいて」mà không kèm trợ từ「で」
えきからあるいてかえります
Tôi đã đi bộ từ ga về
4. N(người/động vật) + と + Động từ
Nghĩa: Làm gì với ai/ con gì
Cách dùng: Dùng trợ từ「と」 để biểu thị một đối tượng nào đó (người hoặc động vật) cùng thực hiện hành động
Ví dụ :
かぞくとにほんへきました。
Tôi đã đến Nhật Bản cùng gia đình.
Lưu ý: Trong trường hợp thực hiện hành động một mình thì dùng「ひとりで」 .Trong trường hợp này thì không dùng trợ từ「と」.
ひとりでとうきょうへいきます。
Tôi đi Tokyo một mình.
5. いつ
Nghĩa: Khi nào
Cách dùng: Dùng để hỏi thời điểm làm gì hay xảy ra việc gì đó. Đối với 「いつ」 thì không dùng trợ từ 「に」ở sau
Ví dụ:
いつにほんへきましたか。
Bạn đến Nhật Bản bao giờ?
3月25日にきました。
Tôi đến Nhật vào ngày 25 tháng 3.
いつひろしまへいきますか。
Bao giờ bạn sẽ đi Hiroshima?
らいしゅういきます。
Tuần sau tôi sẽ đi.
6. よ
Cách dùng: đặt ở cuối câu để nhấn mạnh một thông tin nào đó mà người nghe chưa biết, hoặc để nhấn mạnh ý kiến hoặc sự phán đoán của người nói đối với người nghe.
Ví dụ:
このでんしゃはこうしえんへいきますか。
Tàu điện này có đi đến Koshien không?
いいえ、いきません。つぎのふつうですよ。
Không, không đi. Chuyến tàu thường tiếp theo mới đi.
Ở trên là bảng tổng hợp ngữ pháp Minna no Nihongo bài 5, hy vọng sẽ giúp các bạn phần nào trên con đường chinh phục tiếng Nhật nhé! Chúc các bạn thành công!
Chia Sẻ Bài Viết Này !
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  

 


-----------------------------------------

Like Page Để cập nhật những tài liệu mới nhất

 

 


Bình Luận

Bình Luận