Động từ bổ nghĩa cho danh từ trong tiếng Nhật

Dưới đây là quy tắc biến đổi động từ thành danh từ các bạn hay học thuộc nó nhé.
Động từ bổ nghĩa cho danh từ trong tiếng Nhật
Động từ bổ nghĩa cho danh từ trong tiếng Nhật
Một số ví dụ để luyện tập
1. これは メールです。きのう ともだちから 来 (き) ました。(Đây là thư điện tử. Thư đến từ bạn tôi ngày hôm qua)
→ これは きのうともだちから来たメールです。(Đây là thư điện tử đến từ bạn tôi ngàyhôm qua)
2. これは DVDです。ともだちに かりました。(Đây là DVD. Tôi đã mượn từ bạn tôi)
→ これは ともだちにかりたDVDです。(Đây là DVD mà tôi đã mượn từ bạn tôi)
3. これは 本(ほん) です。いま よんでいます。(Đây là sách. Hiện tại tôi đang đọc)
→ これは いま よんでいる本です。(Đây là sách mà tôi đang đọc)
4. お金 (おかね) が ほしいです。家 (いえ) を 買 (か) います。(Tôi muốn có tiền. Tôi sẽ mua nhà)
→ 家を 買うお金が ほしいです。(Tôi muốn có tiền mua nhà)
5. 宿題 (しゅくだい) をしましたから、チェックしてください。先週 (せんしゅう) もらいました。(Em làm xong bài tập rồi nên cô kiểm tra giúp em với ạ. Tuần trước em được giao bài này)
→ 先週もらった宿題をしましたから、チェックしてください。(Em đã làm xong bài tậpmđược giao tuần trước rồi nên cô kiểm tra giúp em với ạ)
6. 料理 (りょうり)は どうですか。私は つくりました。(Món ăn thế nào? Tôi đã nấu đấy)
→ 私がつくった料理は どうですか。(Món ăn tôi nấu thế nào?)

 

Xem thêm:
– Học Kanji như thế nào thì đúng cách và hiệu quả
– Tổng hợp ngữ pháp liên quan đến tính từ trong tiếng Nhật
Chia Sẻ Bài Viết Này !
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  

 


-----------------------------------------

Like Page Để cập nhật những tài liệu mới nhất

 

 


Bình Luận

Bình Luận