Đáp án JLPT N3 kì thi 12/2018 tham khảo

Đáp án JLPT N3 kì thi 12/2018 tham khảo
Các bạn tham khảo tại đây nhé.

31. 建築 図書館建築
32. 埋める 穴を掘って埋める
33. 重大 重大な問題
34. 延期 試合を延期する
35. 知り合う 佐藤さんと何年前に知り合う

Chú ý: Phần ngữ pháp và nghe hiểu đang cập nhật…..