Đán án kỳ thi năng lực tiếng Nhật N3 kì 12/2019

Bài thi JLPT là bài thi đánh giá năng lực Nhật ngữ bao gồm 4 phần: ngữ pháp, từ vựng, nghe-hiểu, đọc – hiểu. Kết quả đề thi sẽ được cập nhật nhanh nhất tại tailieuhocngoaingu.com
Còn kết quả chính thức của kỳ thi sẽ được thông báo chính thức sau khoảng 2 tháng kết thúc kỳ thi. Trong khoảng thời gian này, các bạn hãy dành thời gian để xả tress, chờ đợi kết quả và tiếp tục con đường chinh phục Nhật ngữ nhé!
Dưới đây là đán án kỳ thi năng lực tiếng Nhật N3 kì 12/2019

Xem đán án kỳ thi năng lực tiếng Nhật N2 kì 12/2019 tại đây