Chia động từ tiếng Nhật ở các thể – Thể Te (てす形)

Tài liệu học ngoại ngữ – Chia động từ tiếng Nhật ở các thể – Thể Te (てす形), như hôm trước chúng ta đã học bài  động từ ở Thể Masu, hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn về động từ thể Te (てす形), các bạn cùng học nhé.

Ở đây Thể Te (てす形) trong tiếng Nhật cũng có 3 nhóm
Nhóm 1:
Cấu trúc:
Cấu trúc đặc biệt:
く ==> いく
いく ==> いって
ぐ ==> いで
む、ぶ、ぬ ==> んで
る、う、つ ==> って
す ==> して
Ví dụ:
やすむ ==> やすんで
とる ==> とって
Nhóm 2:
Cấu trúc: Vる ⇒ Vて
Ví dụ:
たべる ⇒ たべて
みる ⇒ みて
Nhóm 3:
する ⇒ して
くる ⇒ きて
Trên đây là toàn bộ ví dụ về động từ thể “te”, Có thắc mắc các bạn comment bên dưới bài viết để chúng ta cùng thảo luận nhé. chúc các bạn học tốt.
Xem thêm: Chia động từ tiếng Nhật ở các thể – Thể Masu (ます形)
Mua sách: Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh
Xem thêm:
Chia Sẻ Bài Viết Này !
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  

 


-----------------------------------------

Like Page Để cập nhật những tài liệu mới nhất

 

 


Bình Luận

Bình Luận