Chia động từ tiếng Nhật ở các thể- Diễn đạt sự tồn tại của người/vật: ~があります/〜がいます

Tài liệu học ngoại ngữ – Diễn đạt sự tồn tại của người/vật: ~があります/〜がいます. Các bạn xem ví dụ ở bảng dưới đây để hiểu rõ hơn.
Xem thêm: Chia động từ tiếng nhật ở các thể – Động từ thì quá khứ: Thể た
Chia động từ tiếng Nhật ở các thể- Diễn đạt sự tồn tại của người/vật: ~があります/〜がいます
Xem thêm:
 • Chia động từ tiếng nhật ở các thể – Động từ thì quá khứ: Thể た
 • Chia động từ tiếng Nhật ở các thể – Động từ thể khả năng
 • Chia động từ tiếng Nhật ở các thể – Thể quá khứ (た形)
 • Chia động từ tiếng Nhật ở các thể – Thể Phủ định (ない形)
 • Chia Sẻ Bài Viết Này !
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  

   


  -----------------------------------------

  Like Page Để cập nhật những tài liệu mới nhất

   

   


  Bình Luận

  Bình Luận