Chuyên mục: Tài Liệu Tiếng Nhật

Học tiếng Nhật với những câu la mắng

La mắng là những câu cửa miệng của con người chúng ta. Bạn làm việc với người Nhật? Bạn đang học tiếng Nhật? Thỉnh thoảng bạn cũng nghe đôi câu la mắng của người Nhật. …

Đặc trưng của ngữ pháp tiếng Nhật

“Ngữ pháp là một cách thức để hiểu về ngôn ngữ đó. Và ngôn ngữ nào cũng vậy, ngữ pháp là thứ vô cùng quan trọng, đặc biệt là ngữ pháp tiếng Nhật – Ngôn …