Chuyên mục: Tài Liệu Tiếng Nhật

Tổng hợp đề thi thử JLPT N5

Tài liệu học ngoại ngữ – Tổng hợp đề thi thử JLPT N5 N5 là trình độ sơ cấp, là nền tảng quan trọng đối với những người học tiếng Nhật. Đây cũng là trình …

Học tiếng Nhật với những câu la mắng

La mắng là những câu cửa miệng của con người chúng ta. Bạn làm việc với người Nhật? Bạn đang học tiếng Nhật? Thỉnh thoảng bạn cũng nghe đôi câu la mắng của người Nhật. …

Đặc trưng của ngữ pháp tiếng Nhật

“Ngữ pháp là một cách thức để hiểu về ngôn ngữ đó. Và ngôn ngữ nào cũng vậy, ngữ pháp là thứ vô cùng quan trọng, đặc biệt là ngữ pháp tiếng Nhật – Ngôn …