Chuyên mục: Tài Liệu Tiếng Hàn

4500 câu giao tiếp Hàn Việt PDF+MP3

Cuốn sách “4500 Câu Giao Tiếp Hàn – Việt“ với nhiều tình huống mới lạ, ngôn ngữ diễn đạt dễ hiểu, ngắn gọn, sinh động nhằm giúp cho các bạn mới học và đang học có thể …