Chuyên mục: Review Sách

Sách từ vựng Tango 3000 N1 luyện thi

Quyển tango 3000 N1 từ cuốn sách vựng dành cho trình độ N1 tổng hợp những từ vựng xuất hiện nhiều trong kỳ thi JLPT N1. Sách tóm tắt theo đề tài trong từng chương …