Chuyên mục: Ngữ pháp N4

Câu điều kiện ~なら cách dùng như thế nào?

1. Cấu trúc câu 2. Ý nghĩa: Mẫu câu với 「〜なら」khác với các mẫu câu điều kiện đã học (「〜ば」、「〜たら」、「〜と」) ở chỗ: người nói sẽ dựa vào giả định/ điều kiện được nêu lên ở …