Chuyên mục: N2

Ngữ pháp shinkanzen ngữ pháp N2 bài 4

Hôm nay mình sẽ viết bài hướng dẫn về một số mẫu ngữ pháp shinkanzen N2, các bạn tham khảo nhé. 1️⃣ 〜をはじめ(として) 👉 Ý nghĩa: Đưa ra một ví dụ tiêu biểu, ngoài ra …

Luyện tập từ vựng N2 soumatome có luyện tập P2

Sau đây là bài tập luyện tập từ vựng N2 soumatome có luyện tập P2. Các bạn làm trước khi xem đáp án bên dưới nhé. I.正しいほうに○をつけなさい。 1.新しい洗濯機に買い換えたら水道代が( __ )できました。 a.節約 b.省エネ 2.古くなったテレビを( __ )した。 …

Luyện tập từ vựng N2 soumatome có luyện tập P1

Sau đây là bài tập luyện tập từ vựng N2 soumatome có luyện tập P1. Các bạn làm trước khi xem đáp án bên dưới nhé. I.正しいほうに○をつけなさい。 1.私は10階( __ )のマンションに住んでいます。 a.建て b.建ち 2.引っ越ししてから( __ )が大変になった。 …