Chuyên mục: Hoc Kanji

Học Kanji chữ Âm 音 các chữ liên quan

Các cách đọc của Kanji Âm 音 Âm kun – 音 có 3 cách đọc với âm kun là:おと、ね、たよーり trường hợp nào đọc thế nào thì phải cùng vào từng trường hợp cụ thể mới …