Chuyên mục: Blogs Chia sẻ

Học tiếng Nhật với những câu la mắng

La mắng là những câu cửa miệng của con người chúng ta. Bạn làm việc với người Nhật? Bạn đang học tiếng Nhật? Thỉnh thoảng bạn cũng nghe đôi câu la mắng của người Nhật. …

14h Tự Học Tiếng Hoa Cùng Chuyên Gia

Bạn đang muốn học tiếng Trung nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu ?   ❌ Không có thời gian – Công việc bận rộn hay thời khóa biểu học tập dày đặc làm bạn …