Cách bày tỏ sự tức giận trong tiếng Nhật

Chúng ta học tiếng Nhật, tuy nhiên về sắc thái và cảm xúc của từ ngữ tiếng nhật để bày tỏ nhiều khi chúng ta chưa thể cảm nhận được. Cũng như khi chúng ta chửi hay tức giận với người nước ngoài, ngoài việc thể hiện trên khuôn mặt thì người nước ngoài không thể hiểu được ý nghĩa của câu đó về mặt cảm xúc.

Vì vậy các bạn hãy xem video dưới đây của người Nhật chia sẻ về sự tức giận và cách xử lí ra sao khi gặp người Nhật nhé.

Xem thêm các tài liệu tiếng nhật tại đây: Xem Ngay