Tháng: Tháng Hai 2019

Ngữ pháp N3- mẫu câu ~ちゃう

「ちゃう」 là dạng mẫu câu dạng không trang trọng hơn của 「てしまう」, được sử dụng trong hội thoại hàng ngày. Thường dùng cho các cuộc hội thoại của bạn bè với nhau, và người lớn …

Ngữ pháp N3 – Mẫu câu ~ないと、~なくちゃ

「~ないと」 là thể ngắn của 「~ないといけない」 và 「~なくちゃ」 là thể ngắn của 「~なければならない」mà chúng ta đã học ở trình độ N5. Hai mẫu câu rút gọn này thường được dùng trong hội thoại hàng ngày, …